Kainuun vaarat

Kainuu tunnetaan vaaroistaan. Kuuluisimpia vaaroja ja vaara-alueita lienevät Vuokatti, Saukkovaara, Paljakka ja Siikavaara. Olen jo pitkään suunnitellut kerääväni Kainuun korkeimmat vaarat korkeusjärjestykseen. Nyt pimeinä talvipäivinä tartuin toimeen aloitin listaamisen. Lista löytyy jutun lopusta.

Vuokatin vaarajono kuvattuna Kajaanin Leihuvaaran rinteeltä.

Listasin vaaroja kunta kerrallaan käyttäen lähteenä Maanmittauslaitoksen karttapalvelua. Kunta kerrallaan kaahasin alueen läpi. Listasta tuli pitkä ja varmaankaan kaikkia korkeita paikkoja en saanut listattua, joten täydellinen se ei ole. Korkeiden vaarojen osalta Kainuu näytti jakautuvan alueisiin, joissa korkeita vaaroja tai paikkoja sijaitsee. Selkein vyöhyke on pohjois-etelä suunnassa kulkeva vaarajono, jossa myös korkeimmat vaarat sijaitsevat. Toinen vyöhyke erottui Kainuun eteläosassa maanselän alueella. Kolmantena alueena oli sitten tämä itärajan tuntumassa oleva vyöhyke, missä myös päästiin yli 300 metrin korkuisiin paikkoihin. Suurimmat relatiiviset korkeudet ovat pohjois-etelä suunnassa kulkevassa vaarajonossa. Maanselän- ja itärajan alue on kokonaisuudessaan korkeata seutua ja vaarat siellä ovat pieniä kohoumia, jotka eivät varmaankaan kovin paljoa erotu ympäröivästä maastosta. 50 korkeimman paikan listaan ei ole asiaa alle 300 metrin korkeuksilla. Kohteissa on mukana myös ne vaarat, joissa on useampi selkeästi erottuva huippu. Tämä lisää yli 300 metrin listaa merkittävästi.

Korkein vaara Kainuusta löytyy Hyrynsalmelta. Iso Tuomivaaran eteläinen huippu on 387.5 metriä korkea. Puolangan korkein vaara on Siikavaaran Ränninvaara 385 metriä korkea. Hyrynsalmen Peuravaara on myös saman korkuinen kuin myös Hyrynsalmella sijaitseva Iso Tuomivaaran pohjoinen huippu. Sotkamon korkein paikka löytyy Naulavaaran itäiseltä huipulta, joka on 367.5 metriä merenpinnan yläpuolella. Kainuun vaarojen korkeuslistalla se on kuitenkin vasta 15:s. Ristijärven korkein kohta on Isonkivenvaaran eteläinen laki Hyrynsalmen rajalla 335 metriä meren pinnan yläpuolella. Suomussalmen korkein vaara on Koiravaara 310 metriä korkeana ja Kuhmossakin päästään yli 300 metrin, sillä rajavyöhykkeellä sijaitsevat Ulvinvaara ja Pihlajavaara ylettyvät 305 metrin korkeuteen. Kainuussa ainoastaan Kajaanissa ja Paltamossa ei ole yhtään 300 metriin yltävää huippua. Paltamossa on kartan mukaan kolme saman korkuista paikkaa: Saukkovaaran nimetön eteläinen laki, Raappananmäki ja Kivesvaara, jotka kartan mukaan ylettyvät 292.5 metrin korkeuteen. Kajaanin korkeinkohta löytyy Lehtovaaran Linnomäestä, missä huippu kohoaa 285 metrin korkeuteen. Korkein paikka, minne pääsee jalan  sijaitsee Paljakassa ja se on Paljakan näkötornin huippu, mikä yltää 404 metrin korkeuteen. Kainuun korkeista vaaroista yli kolmekymmentä vaaraa sijaitsee kolmen kunnan alueella: Puolangalla, Hyrynsalmella ja Sotkamossa.

Näkymä Naapurinvaaralta Vuokativaaralle Sotkamossa 4.10.2014. Korkeutta Naapurinvaaralla on 247 metriä.

Relatiivinen eli suhteellinen korkeus

Relatiivisella eli suhteellisella korkeudella tarkoitetaan sitä, että kuinka suuri on huipun ja ympäröivän maaston korkeusero. Kainuussa suurimmat erot ovat pohjois-etelä suunnassa kulkevassa vaaravyöyhykkeessä. Esimerkiksi Puolangan Siikavaaraan kuuluvassa Kometossa päästään 200 metrin relatiiviseen korkeuseroon kilometrin matkalla. Maanselällä ja Itärajan tuntumassa maaston keskikorkeus liikkuu 200 – 250 metrin korkeudessa ja siellä ei päästä suuriin relatiivisiin korkeuseroihin. Kuhmon itäosassa rajavyöhykkeellä sijaitsevat korkeimmat vaarat Ulvinvaara ja Pihlajavaara ovat molemmat 305 metriä korkeita vaaroja ja siten Kuhmon korkeimpia kohtia, mutta niiden kummankin relatiivinen korkeus on vain noin 50 metrin luokkaa kilometrin säteellä huipusta. Sotkamon eteläosassa Maanselällä sijaitseva Naulavaara on 367.5 metriä meren pinnasta, mutta sen realtiivinen korkeus on vain noin 80 metriä kilometrin matkalla.

Vuokatin Iso-Pöllyn, missä laskettelukeskus sijaitsee, relatiivinen korkeus on 175 metriä kilometrin matkalla. Itse rinteessä se on 165 metriä noin 0.85 kilometrin matkalla. Muissa laskettelukeskuksissa kuten Ristijärven Saukkovaaraan kuuluvan Koljatinvaaran korkeus on 290 metriä, mutta relatiivinen korkeus jää noin 85 metriin kilometrin matkalla. Koljatinvaaran ja Syrjävaaran välissä sijaitsevassa laskettelurinteessä relatiivinen korkeus on 70 metriä 0.45 kilometrin matkalla. Paljakkaan kuuluvassa Latvavaaran Teeriharjussa päästään 175 metrin korkeuseroon laskettelurinteiden kohdalla. Paljakassa rinteen lähtöpaikkaa on keinotekoisesti korotettu jonkin verran. Ukkohallassa laskettelurinteen relatiivinen korkeusero 0.85 kilometrin matkalla on 145 metriä.

Iso Tuomivaara on Kainuun korkein vaara. Se on kuitenkin huonosti tunnettu.

Vaara-asutus

Kainuun vaara-asutuksella on pitkä historia. Alkujaan Kainuuseen muuttaneet ihmiset pyrkivät jäämään vesistöjen varsille. Vesistöt tarjosivat mahdollisuuden kalastukseen ja vaivattomampaan liikkumiseen. Vaaroille siirryttiin myöhemmin viljelyn myötä, sillä vaaroilla vilja oli paremmassa turvassa kylmyydeltä. Vaara-asutus toi myös turvaa entisaikoina liikkuneilta rosvojoukoilta. Vaaran päältä pystyi havaitsemaan tuleen sytytetyt talot jo kaukaa ja saatiin mahdollisuus paeta ajoissa. Kainuun korkeimmat asutut paikat sijaitsevat Hyrynsalmella, missä tiloja on yli 320 metrin korkeudella Iso Tuomivaaran luoteispuolella Latvavaarassa sekä Peuravaaralla lähellä Paljakkaa. Korkein tila on kartan mukaan 332.5 metrin korkeudessa. 300 metrin tuntumassa olevia asumuksia löytyy Puolangalta ja Ristijärven Saukkovaaralta. Korkeimmalla kulkeva yleinen tie löytyy Paljakan Mustankummun huipun vierestä. Tie kulkee miltei 365 metrin korkeudessa.

Iso-Ypykkä -vaara sijaitsee Paljakan vaara-alueella Hyrynsalmella. Korkeutta tällä mukavan muotoisella kohoumalla on 285.5 metriä.
Vuokatinvaaran laskettelukeskuksessa hissit vievät laskettelijoita huippua kohden paikoin lähes 20% nousun jyrkkyisessä nousussa.

Kainuun vaarojen merkitys Kainuulle

Epäilemättä Kainuun vaaroilla on monenlaista merkitystä Kainuulle. Tärkein merkitys lienee imagollinen, sillä Kainuun korkeista vaaroista on luotu ulkopuolisille mielikuva Kainuusta korkeiden vaarojen maakuntana. Imagoa on hyödynnetty etenkin matkailussa. Laskettelurinteiden ylläpitäjät ja erämatkailuyritykset ovat pitkälti riippuvaisia tämän imagon esilläolosta. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt teollisuus, sillä Kainuussa on vaaroja ja vaarojen rinteitä hyödynnetty niin metsäteollisuuden kuin kaivosteollisuuden tarpeisiin. Korkeimmilla vaaroilla on hakattu laajoja avohakkuuaukeita pirstottamaan vaaran lakea ja rinnettä. Tämän paljastaa Google mapin ilmakuvat. Ehjää vaaran lakea saa hakemalla hakea. Kainuun parhaimmat alkuperäiset vaaramaisemat ovatkin Siikavaaran luonnonsuojelualueella sekä Paljakan luonnonpuiston alueella.

Latvavaaran rinteeseen Puolangalla on rakennettu laskettelukeskus, joka tunnetaan paremmin nimellä Paljakka.

Kainuun korkeimmat kohdat/vaarat (metriä mpy) Kursiivilla kunnan korkein kohta

 1. 387.5 Iso Tuomivaara (eteläinen huippu), Hyrynsalmi
 2. 385 Peuravaara, Hyrynsalmi
 3. 385 Iso Tuomivaara (pohjoinen huippu), Hyrynsalmi
 4. 385 Siikavaara, Ränninvaara, Puolanka
 5. 385 Paljakka (pohjoinen huippu), Hyrynsalmi
 6. 380 Lumivaara, Hyrynsalmi
 7. 380 Siikavaara, Teerivaara, Puolanka
 8. 377.5 Määtänkulju,Puolanka
 9. 377.5 Siikavaara, Kumpuvaara, Puolanka
 10. 377.5 Kuirivaara, Puolanka
 11. 377.5 Välivaara, Puolanka
 12. 372.5 Paljakka, Mustakumpu, Puolanka
 13. 370 Iso Nuottivaara, Puolanka
 14. 370 Paljakka, Holstinvaara, Puolanka
 15. 367.5 Naulavaara (itäinen huippu), Sotkamo
 16. 362.5 Äylönvaara, Puolanka
 17. 360 Siikavaara, Hallakulma, Puolanka
 18. 360 Ruununrinta, Puolanka
 19. 360 Viltonvaara, Sotkamo
 20. 355 Pyssymäki, Sotkamo
 21. 355 Naimaharju, Puolanka
 22. 355 Siikavaara, Seppäsentori, Puolanka
 23. 352.5 Pieni Tuomivaara, Hyrynsalmi
 24. 350 Latvavaara, Hyrynsalmi
 25. 350 Losonvaara, Sotkamo
 26. 350 Portinvaara, Äikänselkä, Puolanka
 27. 350 Talvivaara, Köykänmäki, Sotkamo
 28. 347.5 Paljakka, Teeriharju, Puolanka
 29. 347.5 Ruostevaara, Sotkamo
 30. 347.5 Naulavaara (läntinen huippu), Sotkamo
 31. 345 Jaurakkavaara, Puolanka
 32. 345 Porttivaara, Sotkamo
 33. 342.5 Isonkivenvaara (pohjoinen laki), Hyrynsalmi
 34. 340 Hiidenvaara, Sotkamo
 35. 340 Hirvivaara, Puolanka
 36. 335 Peuravaara, Ristijärvi/Hyrynsalmi
 37. 335 Isonkivenvaara (eteläinen laki), Ristijärvi
 38. 335 Tonkovaara, Puolanka
 39. 335 Koiravaara, Sotkamo
 40. 335 Talvivaara, Mooseksenaho, Sotkamo
 41. 332.5 Muroselkä, Puolanka
 42. 332.5 Paljakka, Latvavaara, Sotkamo
 43. 332.5 Rumanmäki (itäinen laki), Sotkamo
 44. 332.5 Lehtovaara, Sotkamo
 45. 330 Kalettomanvaara, Sotkamo
 46. 330 Lappavaara, Isokulju, Sotkamo
 47. 330 Vuokatti, Pieni-Pölly, Sotkamo
 48. 327.5 Heittovaara Sotkamo
 49. 325 Kekkovaara, Hyrynsalmi
 50. 325 Martinvaara, Puolanka