Press "Enter" to skip to content

Salomailta

Viestinnästä

Nykyaikana monet kirjoittavat tekstinsä tietokoneella. Tähän on varmaan syynä virhelyöntien korjaamisen helppous. Tämän vuoksi lienee syytä hieman pohtia, vaikuttaako kirjoittamiseen käytetty laite ajatteluumme. Ennen kuin…