Press "Enter" to skip to content

Vesilintujen pesintää Melajoella

Melajoen sillalta on havaittavissa kahden linnun, silkkiuikun ja härkälinnun pesät. Linnut ovat tehneet pesät lähelle toisiaan eivätkä näytä häiriintyvän toisistaan. Sillan liikennekään ei näytä häiritsevän lintuja.  Härkälinnun olen nähnyt ajavan pois liian lähelle tulleen telkän. Silkkiuikkuja ei ainakaan tavin vierailu näyttänyt häiritsevän. Silkkiuikun pesä on lähimpänä tietä ja härkälinnun pesä on hieman kauempana kortteikossa. Kunhan kortteikko kasvaa, niin pesät piiloutuvat ja ovat paremmin suojassa. Molemmilla linnuilla pesä on kelluva, eli pesä ei joudu veden alle veden noustessa.

Silkkiuikku

Silkkiuikut pesivät Melajoella sillan lähettyvillä. (Kuvakaappaus videolta)

Härkälintu

Härkälinnut pesivät Melajoella. Aivan lähellä pesii silkkiuikkupari. (Kuvakaappaus videolta)